Tata Steel Latvia Building Systems

TataSteel Latvia Building Systems

SIA Tata Steel Latvia Building Systems no 2017.gada 21.novembra ir sākts brīvprātīgs likvidācijas process atbilstoši dalībnieka lēmumam un saimnieciskā darbība vairs netiek turpināta.